برگزاری اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری
1396-05-22
برگزاری اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری

به اطلاع تمامی همکاران محترم در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و اجرایی و علاقه مندان به حوزه آموزش علوم پایه و فن آوری می رسانیم "اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری" در 2 و 3 اسفند ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان تهران  برگزار خواهد شد.