قابل توجه شرکت کنندگان محترم همایش
1396-09-12

جهت ارسال چکیده مقاله خود به دبیرخانه  حتما باید از قسمت تکمیل ارسال مقاله  بر روی دکمه ارسال مقاله کلیک نموده و پیغام ظاهر شده بر روی صفحه را ok  نمایید .در غیر این صورت چکیده مقاله شما جهت بررسی به دبیرخانه ارسال نخواهد گردید .