فعال شدن ارسال اصل مقاله برای تمام شرکت کنندگان در همایش
1396-10-27
فعال شدن ارسال اصل  مقاله برای تمام شرکت کنندگان در همایش

بنا به درخواست عده ای از علاقه مندان به ارائه مقاله در همایش ، اعلام می دارد آن دسته از افرادی که موفق به ارسال چکیده مقاله خود در زمان مقرر نشده اند ، می توانند اصل مقاله خود را تا پایان زمان ارسال مقالات بارگذاری نمایند .