تکمیل فرایند ثبت نام و واریز هزینه
1396-10-30
تکمیل فرایند ثبت نام و واریز هزینه

 افرادی که علاقمند به شرکت در همایش هستند تا 10 بهمن ماه ثبت نام خود را تکمیل نموده و با مراجعه به بخش صدور صورتحساب نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایند.