تغییر زمان برگزاری همایش به روز چهارشنبه مورخه 16 اسفند 96
1396-11-25
تغییر زمان برگزاری همایش به روز چهارشنبه مورخه 16 اسفند 96

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با تصمیم شورای سیاست گذاری همایش، تاریخ برگزاری همایش به روز چهارشنبه مورخه 16 اسفند 96 تغییر یافته است .