مهلت و نحوه ارسال پوستر مقالات
1396-12-07

نویسنده گرامی

در صورتیکه مقاله شما بعنوان ارائه پوستر مورد تایید هیئت داوران قرار گرفته است، می بایست پوستر مقاله خود را متناسب با فرمت اعلام شده در سایت همایش آماده نموده  و حداکثر تا تاریخ 1396/12/10 از قسمت پیگیری و ارسال مقاله در سامانه همایش بارگذاری نمایید و همچنین در روز همایش،  پوستر چاپ شده مقاله خود را با ابعاد 90 *70  به صورت عمودی در قالب فرمت اعلامی،  جهت ارائه آن  به همراه داشته باشند.

* حتما پس از بارگذاری فایل ارائه پوستر،  بر روی دکمه "ارسال تغییرات به دبیر علمی" کلیک نمایید تا فایل مورد نظر برای دبیر علمی ارسال گردد.