سخن دبیر

موجب خرسندی است که اولین همایش منطقه ای آموزش علوم پایه و فن آوری دانشگاه فرهنگیان تهران با همکاری و حمایت دیگر مراکز علمی در پردیس نسیبه در تاریخ 2-3 اسفند ماه 1396 برگزار خواهد شد. در این همایش درخصوص محورهای علمی اعلام شده و آخرین دستاودهای آن بحث و تبادل نظر خواهد شد. بدیهی است یکی از اهداف ایجاد این رویداد، فراهم آوردن فرصتی برای خبرگان مراکز دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی برای هم­ اندیشی و تعامل و همچنین ایجاد فرصت­های همکاری مشترک می­ باشد که امیدوارم حاصل گردد.

  

                اعظم غلامی

 دبیراولین همایش منطقه ای آموزش علوم پایه و فن آوری