جدول زمان بندی برنامه اجرایی اولین همایش آموزش علوم پایه و فناوری دانشگاه فرهنگیان

 

۱۶ اسفند ۱۳۹۶

 

زمان

عنوان برنامه

8:30 - 8

پذیرش

8:40 8:30

افتتاحیه

تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران

8:50 8:40

خیر مقدم – آقای دکتر انصاری راد (سرپرست مدیریت امور پردیس های استان تهران)

9:05 8:50

پخش تیزر

9:20 9:05

سخنرانی آقای دکتر خنیفر (سرپرست دانشگاه فرهنگیان)

9:35 9:20

سخنرانی آقای دکتر ساکی (معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان)

9:50 9:35

سخنرانی آقای دکتر روشندل (معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان)

10:20 9:50

 

پذیرایی

11 10:20

 

سخنران ویژه - آقای دکتر محمود امانی طهرانی (مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی)

11:20 - 11

ارائه مقالات

کد مقاله1019

نقش دست‌سازه‌ها در انگیزش پیشرفت: یک مطالعه در آموزش زیست‌شناسی پایه دهم

11:40 11:20

کد مقاله1011

تحلیل و بررسی مباحث زیستی کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم از نظر دبیران زیست شناسی

12 11:40

کد مقاله1047

ارزیابی میزان تاثیر برخی منابع آموزش دانش محیط زیست، بر دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان

12:20 - 12

کد مقاله1013

کاربرد اعداد فیبوناتچی

14 12:20

 

نماز و نهار

14:20 - 14

ارائه مقالات

کد مقاله1041

تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه هشتم (بخش شیمی) با استفاده از روش ویلیام رومی

14:40 14:20

کد مقاله1010

بررسی نظرات معلمان منطقه 2 شهر کرمانشاه درباره کتاب‌های علوم دوره ابتدایی از نظر مقوله های سه گانه سواد تغذیه ای

15 14:40

کد مقاله1089

بررسی و تحلیل محتوای مبحث آب؛ آهنگ زندگی از کتاب شیمی 1 (دهم) چاپ 1395 جدیدالتالیف به روش ویلیام رومی

15:20 - 15

کد مقاله1059

روش های یادگیری و محتوای آموزشی ; عامل تشکیل طرحواره های نادرست درباره تغذیه،فرایند واجزای گوارش

15:40 15:20

 

 

پذیرایی

16 15:40

ارائه مقالات

کد مقاله1021

ارزیابی میزان درک دانشجویان رشته آموزش شیمی درباره پیوندهای شیمیایی و استخراج بدفهمی های مرتبط با آن

16:20 - 16

کد مقاله1031

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد ساختار گرایی بر عملکرد دانش آموزان پایه هشتم شهرستان ساری در سال تحصیلی 96-95 در مفهوم دستگاه حرکتی انسان

16:40 16:20

کد مقاله1081

تحلیل‌ محتوای مبحث تابع در کتب جدیدالتألیف ریاضی(2) و حسابان(1) پایه یازدهم دوره‌ی متوسطه دوم به روش ویلیام رومی

17 16:40

 

اختتامیه

17:30 - 17

 

ارائه گواهینامه