1.جهت عضویت در سامانه میتوانید گزینه عضویت در سایت را انتخاب کنید و در فرم عضویت، اطلاعات شخصی خود را وارد نموده و آن را ذخیره نمایید.


صفحه عضویت

 

2.در صورت تمایل به ارسال مقاله، میتوانید وارد صفحه شخصی خود شده و از طریق گزینه ارسال و پیگیری مقاله، مقاله خود را مطابق با فایل راهنمای نگارش مقاله تنظیم کرده و با استفاده از گزینه ارسال مقاله جدید، اقدام به ارسال آن فرمایید .

صفحه ارسال و پیگیری مقاله

صفحه نگارش مقاله

برای اطلاع از آخرین مقالات پذیرفته و منتشر شده، میتوانید بر روی بخش مقاله و زیر بخش های مرتبط کلیک نمایید.


منو مقالات