نویسنده گرامی

در صورتیکه مقاله شما بعنوان ارائه شفاهی مورد تایید هیئت داوران قرار گرفته است، میبایست مقاله خود را در قالب فایل حاضر پیاده سازی نموده و حداکثر تا تاریخ 1396/12/10 از قسمت پیگیری و ارسال مقاله ، بارگذاری نمایید.

* حتما پس از بارگذاری فایل ارائه شفاهی،  بر روی دکمه "ارسال تغییرات به دبیر علمی" کلیک نمایید تا فایل مورد نظر برای دبیر علمی ارسال گردد.