1. نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری دانشگاه فرهنگیان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه گردید.
2. شروع فرایند دریافت مقالات همایش
سایت همایش هم اکنون آماده دریافت مقالات پژوهشگران عزیز است.
3. قابل توجه شرکت کنندگان در همایش
حساس بودن کد کاربری به حروف کوچک و بزرگ
4. برگزاری اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری
اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد .
5. ثبت نام دانشجویان و دبیران آموزش و پرورش
قابل توجه دانشجویان و فرهنگیان محترم