1. مکان برگزاری همایش
2. قابل توجه ارائه دهندگان مقاله به صورت پوستر
3. زمان بندی برنامه اجرایی همایش
4. تمدید مهلت تکمیل ثبت نام و روش واریز هزینه
5. مهلت و نحوه ارسال پوستر مقالات
6. قابل توجه نویسندگان محترم همایش
7. قابل توجه نویسندگانی که مقاله انها پذیرفته شده است
8. قابل توجه شرکت کنندگان عزیز
9. تغییر زمان برگزاری همایش به روز چهارشنبه مورخه 16 اسفند 96
10. قابل توجه دانشجویان، اساتید دانشگاه فرهنگیان و دبیران آموزش و پرورش
بارگزاری حکم کارگزینی یا کارت دانشجویی جهت تایید نهایی ثبت نام
11. تکمیل فرایند ثبت نام و واریز هزینه
12. فعال شدن ارسال اصل مقاله برای تمام شرکت کنندگان در همایش
13. تمدید مهلت ارسال اصل مقاله
برای کاربرانی که عنوان چکیده مقاله آنها پذیرفته شده بود، ارسال اصل مقاله تمدید گردید.
14. قابل توجه شرکت کنندگان محترم همایش
کلیک بر روی دکمه ارسال مقاله
15. قابل توجه دانشجویان عزیز ،دبیران محترم آموزش و پرورش و اساتید بزرگوار دانشگاه فرهنگیان
بارگزاری حکم کارگزینی یا کارت دانشجویی جهت تایید کاربران در سامانه
16. قابل توجه شرکت کنندگان محترم
شرکت کنندگان محترم بیش از یکبار در سامانه ثبت نام ننمایند.
17. تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله
18. نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری دانشگاه فرهنگیان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه گردید.
19. شروع فرایند دریافت مقالات همایش
سایت همایش هم اکنون آماده دریافت مقالات پژوهشگران عزیز است.
20. قابل توجه شرکت کنندگان در همایش
حساس بودن کد کاربری به حروف کوچک و بزرگ
21. برگزاری اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری
اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد .
22. ثبت نام دانشجویان و دبیران آموزش و پرورش
قابل توجه دانشجویان و فرهنگیان محترم