قابل توجه دانشجویان عزیز ،دبیران محترم آموزش و پرورش و اساتید بزرگوار دانشگاه فرهنگیان
1396-09-04
قابل توجه دانشجویان عزیز ،دبیران محترم آموزش و پرورش و  اساتید بزرگوار دانشگاه فرهنگیان

دانشجویان ، دبیران و اساتید دانشگاه فرهنگیان که کارت دانشجویی یا حکم کارگزینی خود را در سامانه بارگزاری نکرده اند، هرچه سریع تر نسبت به بارگزاری فایل مربوطه جهت تایید هویت کاربران  اقدام نمایند.