قابل توجه شرکت کنندگان محترم
1396-09-04
قابل توجه شرکت کنندگان محترم

کاربرانی که چند بار در سامانه ثبت نام نمایند ، نام کاربری تکراری آنها از سامانه حذف می گردد و فقط یک نام کاربری برای آنها حفظ می شود.